ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
Firm Subcontarctor
dot
bulletเกี่ยวกับบริษัท
bulletบริการของเรา
bulletลูกค้าของเรา
bulletติดต่อเรา
dot
Human Resources Development
dot
bulletPublic Training Course
bulletIn-house Training Course
bulletWalk Rally / Team Building
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง          จากกรอบของการแข่งขันทางการค้าสู่ระดับตลาดโลก และการที่ธุรกิจจะสามารถแข่งขันได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ   เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ในการทำธุรกิจ โดยมีการผนวกความชำนาญขององค์กรในธุรกิจหลัก และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการภายนอก

         ในส่วนของธุรกิจที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนสำหรับองค์กรที่ชาญฉลาด เคล็ดลับแห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือ การเอาต์ซอร์สกระบวนการธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ BPO) และการใช้หลักโลกาภิวัฒน์ เพื่อสร้างระบบการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

 

 

          ซับคอนแทรคเตอร์ (Subcontractor) เป็นกระบวนการหนึ่งของการเอาต์ซอร์สกระบวนการธุรกิจ ที่มีส่วนสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปในทางที่ดี โดยช่วยให้องค์กรมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น และแข่งขันได้ดีขึ้น ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการดำเนินงานที่ดำรงอยู่ไปพร้อมๆ กับสร้างโครงสร้างที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ง่ายขึ้น และยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวต่อไป

 

 

ทีมงาน

          บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด เข้าใจในหลักการดังกล่าว และพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มผลผลิต ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ โดยเราตระหนักดีว่าธุรกิจของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง

          ดังนั้น เราจึงมีปณิธานที่จะให้บริการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด ด้วยความเป็นมืออาชีพ เราขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการใช้บริการของเรา

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Subcontarctor

 

Copyright © Mayday 2014 All Rights Reserved.